SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.bominu.si.

Zaščita pravic

Vsa vsebina na spletnih straneh je last podjetja BOMINU, 26 North End Crescent, W14 8TD, London, in je informativne narave. Vse vsebine, objavljene na www.bominu.si, so last podjetja BOMINU, in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene.

Brez dovoljenja podjetja BOMINU, se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

BOMINU si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani www.bominu.si

Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo storitev, objavljenih na spletni strani www.bominu.si – spletni trgovini podjetja BOMINU, 26 North End Crescent, W14 8TD, London (v nadaljevanju BOMINU). Z uporabo spletnega mesta BOMINU se vsak uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Šteje se, da z oddajo naročila ali prijavo v katerikoli program v kakršnikoli obliki, v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.

Omejena odgovornost

BOMINU ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.bominu.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin.

BOMINU lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni storitev, podjetje BOMINU ne odgovarja.

Podjetje BOMINU ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani www.bominu.si, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Komunikacija poteka izključno preko spletne strani in elektronske pošte.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.bominu.si za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Cene

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV.

Način plačila

Storitve lahko plačate na naslednja načina:

  1. Plačilo s kreditno kartico
  2. Plačilo preko storitve PayPal s kreditno kartico

V 1. primeru blago plačate s kreditno kartico preko plačilnega sistema Stripe.
V 2. primeru blago plačate preko storitve PayPal.

Postopek nakupa

Nakup na spletni strani podjetja BOMINU izvedete tako, da v obrazec za naročilo vpišete vaše podatke in kliknete na gumb za naročilo.

V obrazcu za naročilo izberete ustrezen program, na katerega se želite naročiti. Pred klikom na gumb za naročilo so vam na spletni strani vedno dostopni podatki o programu, ki ga naročate.

Nadaljujete s klikom nadaljuj, kjer vpišete vaše podatke in se odločite za način plačila.

Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste programa, ki ste ga naročili.

Kupljen program vam ostane v trajni lasti. Preklic naročila ni mogoč.

Pridržek lastninske pravice

Pridržujemo si lastninsko pravico na brezplačnih storitvah, da v kolikor blatite ime podjetja ali program BOMINU , se vam vzamejo vse pravice za dostop do podarjenega programa.

Varovanje osebnih podatkov in posredovanje informacij

BOMINU bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh www.bominu.si, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo. Podjetje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Ko vnesete na katerokoli našo spletno stran vaš e-mail naslov se v celoti strinjate, da lahko podjetje BOMINU, 26 North End Crescent, W14 8TD, London, uporabi vnešene podatke (kot npr. e-mail naslov, telefonsko številko itd.) za namene neposrednega trženja, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, pošiljanje ponudb, promocijskih gradiv, voščilnic, revij, raznih nagradnih akcij ter vabil na dogodke, komuniciranja, vsakodnevnega izvajanja marketinških raziskav, prilagajanja ponudbe, segmentiranja in izvajanja drugih vrst tržnih in poslovnih analiz ter za druge namene.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost.

Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@bominu.com ali se odjavi direktno iz prejete elektronske pošte, poslane preko tretjih orodij za pošiljanje masovne e-pošte.

Dodatno

Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine.

Podjetje ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Podjetje teh podatkov ne bo uporabilo v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi.

Podjetje podatkov uporabnikov ne bo uporabilo za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo izrecno soglašal. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Uporaba besedil in materialov

V primeru, da BOMINU ugotovi, da je kupec brez njegovega pisnega dovoljenja razmnoževal ali prodajal posamezne video vsebine ali online tečaje, ima prodajalec pravico, da kupca kazensko ovadi in za povzročeno poslovno škodo zahteva denarno kazen.

Pritožbe in spori

Podjetje BOMINU spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje BOMINU se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: nina@bominu.com.

Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo kupcu, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka.

Podjetje BOMINU si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Podatki o podjetju:

BOMINU

Nina Janžekovič – Sole Trader
26 North End Crescent
W14 8TD

London, United Kingdom

Pogoji poslovanja so bili posodobljeni 01. 01. 2019.

 

Close Menu
  • Registracija
Ste pozabili geslo? Vnesite vaše uporabniško ime ali e naslov. Prejeli boste povezavo za nastavitev novega gesla.
*